Nằm mơ thấy ánh sáng là điềm báo gì?

Mơ thấy ánh sáng chiếu vào phòng, thường là điềm tốt lành, được quý thần giúp đỡ.

Mơ thấy ánh sáng chóp lóe, thường là điềm sắp thành đạt (không không ba).

Mơ thấy ánh sáng làm chói mắt, thường là điềm bạn đã tham lam quá độ, nên kềm lại kẻo thất bại trong công việc.

Mơ thấy ánh sáng lờ mờ, thường là điềm gia vận yên ổn.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: