Nằm mơ thấy bàn ủi điềm báo dữ hay lành?

Mơ thấy mình đang cầm bàn ủi hoặc mua bàn ủi, thường là điềm sẽ gặp lại người yêu cũ. Mơ thấy

mình ủi quần áo, thựờng là điềm sẽ bị từ chối một cách vô lý; hoặc bị hàm oan mà không biện minh

được (không bốn bảy).

Mơ thấy bàn ủi có lửa, có khả năng sắp thành đạt trong công việc.

Mơ thấy người đem bàn ủi đến cho mình, thường là điềm tự mình sẽ tìm lại người xưa.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: