Nên phòng ăn ở vị trí nào thì thích hợp?

Phòng ăn ở vị trí nào thì thích hợp?

Phòng ăn nên năm ở vị trí trung tâm ngôi nhà nhưng không được đối diện trực tiếp với cửa chính hoặc cửa hậu. Ngoài ra cũng có vài trường hợp cần tránh. Ví dụ: nếu là nhà có nhiều tầng thì phòng ăn nên ở tầng trên. Cửa sổ phòng ăn không nên đối diện nhau vì khí vào ở cửa sổ này lại ra ở cửa sổ kia không thể tụ khí do đó không tốt cho khí vận của ngôi nhà.

Không được tận dụng không gian ở gần nhà vệ sinh để làm phòng ăn. Nếu không thể tránh được thì nhất phải để bàn ăn tránh càng xa nhà vệ sinh càng tốt.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: