Nếu mơ thấy bàn ăn thì có ý nghĩa gì?

Mơ thấy đang đứng trước bàn ăn, thường là điềm vui vẻ, bạn ồ xa sẽ đến thăm.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: