NGŨ LỘ TRONG NHÂN TƯỚNG HỌC

NHƯNG TƯỚNG CÁCH ĐẶC BIỆT 

– Mắt lồi gọi là Nhãn lộ

– Lỗ Mũi hếch gọi là Tỵ lộ

– Tai có Luân Quách đảo ngược gọi là Nhĩ lộ

– Môi vẩu và lo era thì gọi là Khẩu lộ

– Yết lộ và trơ xương thì gọi là Hầu lộ

* Nhãn lộ chủ về mạng sống ngắn ngủi

* Tỵ lộ chủ về nghèo đói chết đường

* Khẩu lộ chủ về chết thảm

* Hầu lộ chủ về nghèo túng, vất vả…

Thông thường nhất nhị lộ là tướng xấu vì thế tục có câu: “Nhất lộ nhị lộ có áo không quần mất áo”, khó lòng phát đạt Trái lại, người có tướng Ngũ lộ thường quý hiển tuy vật còn phụ thuộc vào một yếu tố thực chất như: Khẩu lộ thì phải có hàm răng đều đặn tươi; Nhãn lộ nhưng ánh Mắt có chân quang; Nhĩ lộ nhưng có đủ vành trong vành ngoài và có thùy châu tươi và mập; Tỵ lộ nhưng Chuần Đầu tròn, mập, Khí Sắc tươi thắm; Hầu lộ nhưng Âm Thanh vang dội trong trẻo; có những thực chất như trên tướng Ngũ lộ là tướng quý hiển.

Viết một bình luận