Những điểm cần lưu ý trong bố cục nhà ở là gì?

Những lưu ý trong bố cục nhà ở là gì?

Nhà dương trạch có tam yếu là: Môn, phòng, táo và sáu điều: Môn, lộ, táo, tỉnh (giếng), khanh, xí (WC) đều là những nơi có tính quan trọng trong bố cục nhà ở. Sự bố cục có hợp lí hay không là do cách điều tiết, cải biến những điều cát hung trong nhà.

Môn: là cửa dẫn khí vào nhà, thích hợp mở ở những nơi cát lành, hướng hưng vượng. Nhưng do đặc điểm các nhà trong thành phố hiện nay đã có hướng cố định, không dễ gì thay đổi hướng cửa chính, nên chỉ có thể dựa vào sự linh động trong hướng nhà, hoặc làm cửa cho to hơn mà thôi. Có điều cũng có thể sử dụng ban công để làm trợ thủ cho việc dẫn khí vào nhà, nhưng phải chú ýý không được để cửa lớn đối diện thẳng trực tiếp ra ban công. Vì như vậy không những không thu nạp được khí đi từ ban công vào mà còn làm huỷ hoại cân tài.

Phòng: nơi ở của chủ nhà. Phòng chính trong nhà thích hợp được bố trí vào vị trí sinh vượng cát. Có như vậy tinh lực con người mới khoẻ khoắn, sự nghiệp mới thuận lợi. Nếu sắp xếp vào vị trí hung thì con người hay mắc phải bệnh tật, sinh lực yếu ớt, dẫn đến sự nghiệp gián đoạn, khó tránh được sự hao hụt tài vận.

Táo: là nơi thể hiện sự hưng vượng của cả ngôi nhà và cũng là nơi đánh giá được sự tài phúc trong nhà. Sự hưng vượng của bếp có ảnh hưởng rất mật thiết với cát hung của ngôi nhà.

Lộ: chỉ các đường đi lối dẫn ở trong nội bộ nhà. Lộ quy định sự vận hành của khí trong nhà. Trong phong thuỷ nó có ảnh hưởng đến khí trong nhà là cát hay là hung. Không được đặt các vật cản, làm trở ngại hướng đi của lộ, vì phải đảm bảo được sự lưu thông của khí được thuận lợi, thông suốt trong nhà.

Làm cho ngôi nhà lúc nào cũng được tràn ngập sinh khí, tài khí. Có cát khí thì mới có tài, hung khí thì sẽ huỷ tài.

Tỉnh (giếng): Ngày nay những ngôi nhà trong thành phố, không tồn tại giếng nữa, do vậy có thể bỏ qua vấn đề này.

Khanh: là để chỉ vị trí của giường. Vị trí kê giường có liên quan trực tiếp đến tài vận và sức khoẻ của con người.

Xí: Trong phong thuỷ còn được gọi là khứ thuỷ. Vị trí của xí có hợp lí hay không đều quan hệ đến sự tích tụ tài trong nhà. Nếu bố trí xí sai vị trí thì tài sẽ bị chặn hoặc bị mất đi.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: