Theo bạn đặt tủ lạnh ở nơi nào là hợp lí?

Đặt tủ lạnh ở nơi nào là hợp lí?

Đặt tủ lạnh ở vị trí nào trong nhà cũng đều ảnh hưởng đến phong thuỷ của nhà.

Tủ lạnh thuộc hành Kim, người thuộc hành Kim thì trong nhà nên kê một tủ lạnh lớn. Thông thường tủ lạnh được kê ở gian bếp. Gian bếp là nơi vượng Hoả, Hoả khắc Kim, nên đặt tủ lạnh ở đây sẽ cân bằng được tính Hoả của gian bếp.

Vị trí nào thích hợp để kê tủ lạnh? Nếu thành viên nào trong nhà muốn tăng thêm tính kim, thì đặt tủ ở vị trí thuộc mệnh của thành viên đó. Nếu chủ gia đình là nam muốn tăng thêm tính Kim, thì kê tủ lạnh ở góc phía Tây Bắc của gian bếp hoặc phòng khách.

Nếu chủ gia đình là nữ muốn Kim, thì tủ đặt ở góc phía Tây Nam. Con trai cả thì đặt ở phía Đông, con gái cả thì đặt ở phía Đông Nam, con gái thứ đặt ở phía Nam, con trai thứ đặt ở phía Bắc.Căn cứ vào bát phương phong thuỷ học để biết được vị trí đặt tủ lạnh trong nhà.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: