Theo bạn ngoại cảnh nhà ở có ảnh hưởng như thế nào đến phong thuỷ?

Ngoại cảnh nhà ở có ảnh hưởng như thế nào đến phong thuỷ?

Nhìn qua ngũ quan một người có thể nhận biết được một phần nào tính cách của người đó, là một người quân tử nhân nghĩa, đức độ hay là một kẻ tiểu nhân, hèn kém xảo quyệt… Do đó, ngắm nhìn hình dạng kết cấu của một ngôi nhà, cho dù chỉ là đặc điểm bức tường ở bên ngoài thì cũng có thể có được những nhận xét khá chính xác về phong thuỷ của ngôi nhà đó. Thông thường người lành thì đất cũng lành, những người có phúc phận tốt, không phải tốn công sức nhiều mà lại rất dễ tìm được một ngôi nhà có phong thuỷ tốt lành. Đối với những người phúc phận chỉ ở dạng thường thường bậc trung
thì nên quan tâm nhiều hơn đến phong thuỷ cho ngôi nhà của mình.

Viết một bình luận