Thủy Tinh trong: Nhân tướng Học

TỔNG QUÁT VỀ KHUÔN MẶT: Ý NGHĨA CỦA TỪNG BỘ VỊ

Là một danh xưng chỉ về Môi Miệng (trong phần nói về Ngũ Quan, Miệng được coi là xuất nạp quan và là một trong 05 đại bộ phận trọng yếu của khuôn mặt, nên sẽ được mô tả đầy đủ trong một chương riêng. Bởi vậy độc giả nên tham chiếu chương nói về Miệng để biết rõ hơn).

Ở đây điều kiện tiên quyết của Thủy Tinh hợp cách là: – Môi Miệng phải ngay ngắn. – Hai Môi phải dày mỏng tương xứng – Khóe Miệng phải hướng lên – Bề dày phải vừa phải không nên quá dày quá mỏng

Viết một bình luận

%d bloggers like this: