Trẻ em thuộc cung Song Ngư (Dưới 16 tuổi): Pisces – Song Ngư (19/02 – 20/03)

12 cung hoàng đạo: Pisces – Song Ngư (19/02 – 20/03): Trẻ em thuộc cung Song Ngư (Dưới 16 tuổi)

Vấn đề giáo dục của tẻ em thuộc cung Song Ngư là không thể xem nhẹ. Bởi vì trẻ em thuộc cung này có khả năng thích ứng khá tốt, sự trưởng thành và phát triển của Song Ngư gần như hoàn toàn được quyết định bởi sự ảnh hưởng của những người xung quanh Song Ngư.

Song Ngư nghe lời, thích ảo tưởng, khao khát nhận được kiến nghị hay quyết định có lợi từ người khác, sau đó thực hiện theo không mảy may nghi ngờ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự hứng thú cuộc sống riêng của Song Ngư. Song Ngư thông minh, linh hoạt, rất có khả năng quan sát và mô phỏng, thường đề ra những vấn đề mà người khác bất ngờ. Đừng tưởng khi Song Ngư không nói năng gì là lúc có thể thả lỏng không quản Song Ngư. Trái lại, phải chú ý nghiêm ngặt đến Song Ngư bằng tấm lòng thấu hiểu và khoan dung, nhưng phải vừa phải, bởi vì Song Ngư rất dễ bắt chước hành động của các liệt sĩ.

Trong tư tưởng của Song Ngư luôn có 1 số khái niệm mơ hồ, tốt nhất hãy dạy Song Ngư 1 số phương pháp tư duy lôgic và bồi dưỡng cho Song Ngư tinh thần và khả năng chuyên tâm nhất trí, như thế sẽ có thể tránh được sự không tưởng và xu hướng không theo đuổi sự nghiệp của Song Ngư sau này. Giàu trí tưởng tượng và nguyện vọng trốn tránh hiện thực được thể hiện nổi bật ở trẻ em thuộc cung này. Phải đề phòng việc Song Ngư kết giao bạn bè xấu mà dây vào ma túy hoặc bỏ nhà ra đi. Nếu nhận được thiện cảm và tín nhiệm, Song Ngư sẽ là tốt mọi điều mà mọi người mong muốn ở Song Ngư 1 cách xuất sắc, phải phát huy đầy đủ bản tình lương thiện của Song Ngư.

Viết một bình luận