VĂN KHẤN LỄ ĐÀM TẾ

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương

■ Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

■ Con kính lạy chư gia tiên Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tô tỷ
Hôm nay là ngày…. tháng…… năm……….. (âm lịch) Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là……..vãng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ thân nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Đàm Tế theo nghi lễ cổ truyền, Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước lình vị của: Hiển……………………. chân linh

Xin kính cẩn trình thưa rằng: Than ôiỉ Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân); Cách miền trần thế Tủi mắt nhà Thung (nếu là cha, hoặc nhà Huyên nếu là mẹ) mây khóc, thăm thẳm sầu phiền.
Đau lòng núi Hỗ (nếu là cha hoặc núi Dĩ nếu là mẹ) sao mờ, đầm đìa ai lệ Kể năm đã quá Đại Tường; Tính tháng nay làm Đàm Tế.
Tuy lẽ hung biến cát; tang phục kết trừ; Song nhân tử sự thân, hiếu tâm lưu để.
Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên, cây cội nước nguồn, Suối vàng, như có thấu chăng, họa may tỏ, trời kình đất nghĩa.
Xin kính mời: Hiển…………………
Hiển………………………………………
Hiển………………………………………
Cùng các vị Tiên linh Tổ bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ về hăm hưởng.
Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngủ tư Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Sau 2 năm và 3 tháng dư ai, chọn một ngày tốt ỉàm lễ: Đắp sửa mộ dài thành mộ tròn, cất khăn tang, huỷ đốt các thứ thuộc phần lễ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang.

Viết một bình luận