VĂN KHẤN THẦN LINH

Nam mô a di Đà Phật Nam mô A Dì Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

■ Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thô chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Các ngài Thần lính bản xứ cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..

Hôm nay là ngày…. tháng…. năm…. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Trước bản toạ chư vị Tòn thần tín chủ con kính cẩn tàu trinh: Các vị Thần linh, Thông minh chính trực, Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hoá Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh.

Nêu cao chính đạo.

Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm nhóm lửa, kính lễ khánh hạ. cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được nhập vào nhà mới tại:…………………………….. và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh Gia tiên chúng con về ở nơi này để thờ phụng. Chúng con cầu xin chư vị minh Thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào vạn sự như ý, vạn điều tốt lành.

Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào, an khang, thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Viết một bình luận