Vậy phòng làm việc nên ở vị trí nào?

Phòng làm việc nên ở vị trí nào?

Vị trí lýí tưởng nhất cho phòng làm việc là chính Đông, chính Nam hoặc Tây Bắc.

Chú ýý: Không thể hài hoà giữa công việc và nghỉ ngơi. Do đó phòng nghỉ và phòng làm việc phải tách biệt.

Tuỳ theo từng ngành nghề, từng giai đoạn phát triển của sự nghiệp mà chọn phòng trên đặc điểm của phương vị thì mới có lợi cho sự nghiệp.

– Sự nghiệp mới ở bước đầu: Phòng này thích hợp phòng phía Đông hoặc phía Đông Nam. Phòng ở vị trí này làm cho con người tăng thêm sự tự tin, năng nổ có lợi cho quá trình phát triển sự nghiệp.

– Sự nghiệp đang tiến triển: Thích hợp phòng phía Nam. Phòng ở vị trí này có lợi cho việc thu hút khách hàng trong kinh doanh.

Hơn nữa lại tốt cho việc giải quyết các mối quan hệ giữa đồng nghiệp và công việc.

– Sự nghiệp viên mãn: Thích hợp phòng phía Tây Bắc. Phòng ở vị trí này thích hợp với người làm lãnh đạo, tổ chức và điều tiết cấp dưới, củng cố sự nghiệp và duy trì sự kính trọng của mọi người.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: