Vậy “Tam bất kiến” khi vào nhà là gì?

“Tam bất kiến” khi vào nhà là gì?

Khai môn kiến táo: sách “Dương trạch tập thành” nói rằng: “ Khai môn kiến táo, tiền tài đa hao”. Khi mở cửa vào mà nhìn ngay thấy bếp thì sẽ bị hoả khí xung nhân rất không có lợi.

Khai môn kiến xí: Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy được nhà vệ sinh thì uế khí sẽ có cảm giác bám vào người, tất nhiên sẽ không cát lành.

Khai môn kiến kính: Kính sẽ phản xạ lại tài khí và làm tài khí bị mất đi. Đó là cách nói của người xưa, còn ngày nay chúng ta có thể lí giải là việc đặt gương ở cửa là một cách làm phản khoa học. Nếu không phải là cửa bị đối diện thẳng với những vật mang uế khí thì không được đặt gương đối thẳng với cửa chính.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: