Vì sao nói ảnh hưởng của phong thuỷ đối với con người là sự tồn tại khách quan?

Tại sao nói ảnh hưởng của phong thuỷ đối với con người là sự tồn tại khách quan?

Người ta thường nói “Nhân kiệt chi linh”, “Nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân” (Đất nơi nào thì tốt cho người nơi ấy), “Người Bắc hào hoa, người Nam tuấn kiệt”, điều này có nghĩa là ảnh hưởng của phong thuỷ địa lí đối với con người là tồn tại khách quan. Bởi vì, địa lí cũng có nghĩa là khí độ, khí chất và khí thế. Con người cũng như vậy, có người tính hiền hoà, thanh cao, có người tính khô khan, hoặc thượng võ, anh hùng, hoặc tiểu nhân… Nơi dương khí vượng sản sinh ra con người anh hùng hào kiệt, nơi dương khí hài hoà sản sinh ra con người văn phong nho nhã.

Ngược lại, nơi dương khí không tốt sẽ tạo ra con người nhỏ nhen, xảo quyệt, dâm ô thác loạn… Từ đó có thể thấy sự ảnh hưởng của phong thuỷ đối với con người thật sự tồn tại.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: