Vị trí của Ngũ Quan: NHÂN TƯỚNG HỌC

TỔNG QUÁT VỀ KHUÔN MẶT: NGŨ QUAN

Ngũ Quan là 5 bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt :

– Hai lông Mày gọi là Bảo thọ quan

– Cặp Mắt gọi là Giám sát quan

– Hai Tai gọi là Thám thính quan

– Mũi là Thẩm biện quan

– Miệng là Xuất nạp quan.

Cổ tướng kinh bàn về Ngũ Quan có câu “Trời lấy ngũ tinh để biểu lộ hình thể; Đất lấy 5 núi để định khu vực; người thì dựa vào Ngũ Quan để định quý, tiện, bần, phú”. Sách Nhân Luân đại thống phú bàn về Ngũ Quan có câu “Nhất quan thánh, thập niên quý hiến”. Như vậy, đủ rõ trong tướng học, Ngũ Quan đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cũng bởi lý do trên mà sách này dành 5 chương để chuyên khảo chi tiết từng Quan một.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: