Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chính sách, điều khoản cung cấp thông tin và bảo mật của webiste THEGIOITAMLINH.NET. Giúp người dùng hiểu rõ về các chính sách, thủ tục, quy định và các điều khoản khi sử dụng được đưa ra dưới đây.

CHÍNH SÁCH

Bản chính sách và điều khoản này Hệ thống đầy đủ các quy định khi sử dụng thông tin trên trang web THEGIOITAMLINH.NET bao gồm: Chính sách bảo mật, Điều khoản và điều kiện sử dụng, Quảng cáo chính sách, Chính sách chỉnh sửa, Chính sách file compile.

Trường hợp người dùng có bất cứ vấn đề gì không hài lòng hoặc các phạm vi chính sách, chúng tôi đề xuất bạn nên dừng sử dụng trang web THEGIOITAMLINH.NET.

THEGIOITAMLINH.NET MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trước khi sử dụng, tìm hiểu tin tức trên THEGIOITAMLINH.NET chúng tôi thiết lập ban đầu với người dùng. Thông tin được cung cấp trên web này chỉ là tổng quan thông tin. Mọi bài viết, ý kiến đánh giá, bình luận chỉ mang tính chất tham khảo, ý kiến cá nhân. Không đại diện hoặc nhằm vào bất cứ tổ chức, cá nhân, tập thể nào.

Chúng tôi từ chối mọi khiếu nại liên quan tới việc áp dụng thông tin trên web trang.

Trong mỗi bài viết có thể có bình luận trao đổi, chỉ những bình luận đó không có phạm vi chính sách mới được xuất hiện.

Tối đa trang web của chúng tôi thông qua, bạn có thể liên kết đến các trang web khác, nhưng phải đảm bảo tính chính xác của thông tin và không nhằm mục đích giới thiệu hoặc thu hút sự chú ý của các trang web này. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực phát triển, hoàn thiện và giúp trang web được hoạt động ổn định.

CHÍNH SÁCH CHỈNH SỬA

THEGIOITAMLINH.NET cam kết sẽ chỉnh sửa và điều chỉnh, làm rõ nội dung, hiển thị trên web ngay khi thấy bất cập, điều chỉnh cần thiết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa các lỗi nhỏ nhất từ mô tả, ngôn ngữ, phong cách viết, diễn đạt mà không làm thay đổi ý nghĩa nội dung truyền tải thông tin và cập nhật đầy đủ trên web của chúng tôi mà tôi không cần thông báo.

Trong quá trình sử dụng các thông tin trên website THEGIOITAMLINH.NET nếu phát hiện ra bất kỳ sai sót nào, bạn có thể đọc vui lòng gửi email đến đội ngũ thiết bị phục vụ khách hàng, quản lý webiste qua địa chỉ liên kết đường liên kết ở web cuối cùng.

Đội ngũ biên tập của THEGIOITAMLINH.NET

THEGIOITAMLINH.NET đã xây dựng hồ sơ cá nhân cho tất cả các tập tin với đầy đủ các ràng buộc thông tin để bảo đảm các quyền với bài viết cũng như trách nhiệm với web trang thông tin được đưa lên.

Chúng tôi luôn tách bạch rõ ràng giữa đội ngũ biên tập viên của web và đội ngũ nhân viên dành riêng cho các nhà quảng cáo, đối tác để bảo đảm các tập tin thực hiện tốt nhất được đóng vai trò đưa ra thông tin cho khách hàng của mình , không nghiêng về bất cứ nhà đại diện nào, tài trợ nào.

Giới thiệu chung

THEGIOITAMLINH.NET là trang cung cấp thông tin, giới thiệu những quyển sách hay, tài liệu học tập, những ý kiến, đánh giá, nhận định về 1 vấn đề, 1 quan điểm nào đó cho tất cả mọi người.

Các quy định sau đây tồn tại cho đến thời điểm thỏa thuận này hết hạn hoặc được kết thúc bởi vì bất kỳ điều khoản nào như: trách nhiệm pháp lý, ý kiến của người dùng, bồi thường, thẩm quyền xử lý và thỏa thuận chung .

Quyền hạn

Tất cả các quyền phân quyền xử lý bất kỳ tranh chấp nào hoặc các vấn đề có liên quan đến THEGIOITAMLINH.NET đều tuân theo các quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những điều kiện xung đột của pháp luật nước này.

Nếu bất kỳ phiên tòa nào có thẩm quyền xử lý cho rằng điều khoản của Điều khoản và không hợp lệ điều kiện, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện kiện và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không bỏ qua bất kỳ điều khoản nào và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản nào hoặc điều kiện khác.

Thỏa thuận chung

Ngoại trừ khi được định nghĩa trong một công cụ thông báo có thể trên trang web của THEGIOITAMLINH.NET, các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật của THEGIOITAMLINH.NET chính là cấu trúc nhân tố thành toàn bộ thỏa thuận cho việc sử dụng trang web và nội dung của THEGIOITAMLINH.NET giữa bạn và THEGIOITAMLINH.NET.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn đã tìm thấy những thông tin hữu ích và sử dụng trang web của THEGIOITAMLINH.NET một cách thuận tiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất kỳ thông báo nào về các liên kết không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi, tôi sẽ gửi tới email: [email protected].