Tử vi trọn đời: 1983 Quý Hợi (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1923 đến 1983 và 2043 Cung CẤN Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Quý Hợi, cung Cấn số này, Mạng Thủy nước biển chảy tràn vào sông. Số gái sanh thuận … Read more

Tử vi trọn đời: 1993 Quý Dậu (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1933 đến 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI> Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sanh đặng … Read more

Tử vi trọn đời: 2003 Quý Mùi (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1943 đến 2003 và 2063 Cung CẤN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON CỌP Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi này, Cung Cấn mạng Mộc số nàng như sau. Sanh đặng tháng hai … Read more

Tử vi trọn đời: 1953 Quý Tỵ (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1953 đến 2013 và 2073 Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi này, Cung Khôn mạng Thủy nước đầy chảy ra. Nếu nàng sanh … Read more

Tử vi trọn đời: 1963 Quý Mèo (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1903 đến 1963 và 2033 Cung LY. Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Quý Mão mạng Kim cung Ly, Là vàng tây trắng đặng thì giàu sang. Nếu sanh thuận số mùa … Read more

Tử vi trọn đời: 1982 Nhâm Tuất (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1922 đến 1982 và 2042 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Nhâm Tuất mạng Thủy số này, Nước ở biển lớn chảy hoài chẳng thôi. Tuổi nàng hạp … Read more

Tử vi trọn đời: 1992 Nhâm Thân (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí:  SANH NĂM: 1932 đến 1992 và 2052 Cung KHÔN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Đoán xem số cô mạng nầy, Vàng trong cây kiếm ít người tìm ra. Sanh nhằm tháng chạp tháng … Read more

Tử vi trọn đời: 2002 Nhâm Ngọ (nữ)

Xem tử vi trọn đời miễn phí: SANH NĂM: 1942 đến 2002 và 2062 Cung LY Mạng DƯƠNG LIỂU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Nhâm Ngọ, mạng Mộc cung Lý, Là cây Dương Liễu số này làm nên. Nếu là sanh thuận … Read more