1001 bí ẩn chưa có lời giải: Vạn lý Trường thành là cấu trúc nhân tạo duy nhất thấy được từ vũ trụ

Thế giới những điều bí ẩn: Vạn lý Trường thành là cấu trúc nhân tạo duy nhất thấy được từ vũ trụ

Có một vài thay đổi trong lời bình dân gian này, và chúng đều sai. Các nhà du hành có thể nhận ra Vạn lý từ trên quỹ đạo thấp, cùng với rất nhiều công trình khác như kim tự tháp Giza và thậm chí cả đường băng. Nhưng họ không thể nhìn thấy Trường thành từ mặt trăng.

Leave a Comment