Khi mơ thấy bạn bè là lành hay dữ?

Mơ thấy họp bạn, thường là điềm sắp gặp vận may.

Mơ thấy bạn ở xa đến thăm, thường là điềm gặp tình duyên đẹp.

Mơ thấy bạn tặng quà hay vật dụng, thường là điềm được của hoạnh tài.

Mơ thấy mình lừa bạn, thường là điềm được người khác phái yêu mình tha thiết (sáu ba).

Mơ thấy bạn bè sa sút, có khả nàng sẽ gặp chuyện phiền toái.

Leave a Comment