mơ thấy Bú Vú thì nên vui hay buồn?

Mơ thấy mình cho con nít bú, thường là điềm phát đạt, sắp được mối lợi bất ngờ.

Mơ thấy cho đàn ông bú hay người hhác phái bú, thường là điềm được người khác phái để ý đến

mình, sẽ tính chuyện kết duyên với mình.

Mơ thấy con nít bú, thường là điềm việc làm ăn sắp bị ngưng trệ (sáu mươi).

Leave a Comment