Nằm mơ thấy ánh chớp là điềm báo gì?

Mơ thấy ánh chớp mà không thấy mưa, thường là điềm bắt đầu thịnh vượng.

Mơ thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang rền, thường là điềm nên phòng hỏa hoạn (một hai hai).

Leave a Comment