Nếu mơ thấy bàn thờ là điềm báo gì?

Mơ thấy mình cúng vái trước bàn thờ, thường là điềm được quý nhân phù trợ.

Mơ thấy lập bàn thiên thờ phụng, thường là điềm gia vận hưng thịnh, vui vẻ.

Mơ thấy mình đang thất vọng đứng vái trước bàn thiên, có khả năng sẽ làm được rất nhiều tiền (ba

bảy), Mơ thấy bàn thờ tổ tiên, thường là điềm, làm ăn thịnh vượng (ba không chín).

Leave a Comment