Ý nghĩa của việc cúng gia tiên vào ngày hỷ: Cúng gia tiên khi động thổ

Cúng gia tiên khi động thổ Ý nghĩa: Theo ông bà ta xưa làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mối xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tôi lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết … Read more