Vậy phải chọn lựa màu sắc cho trần nhà phòng khách như thế nào?

Nên chọn lựa màu sắc cho trần nhà phòng khách như thế nào?

Trần nhà phòng khách thích hợp với màu nhạt, không hợp với màu đậm. Truyền rằng, thủa sơ khai, trời đất chỉ là một màu hỗn độn. Sau đó, mới phân thành nhị khí. Phần khí trong sạch tinh khiết bay lên trên tạo thành trời, phần u tối ở dưới tạo thành đất.

Do đó, trời đất mới được phân chia rõ rệt. Trần nhà phòng khách được ví với hình tượng “trời” nên lấy màu nhạt làm chủ đạo. Ví dụ như xanh da trời nhạt tượng trưng cho sự trong sáng, tinh khiết của nền trời. Hoặc là màu trắng tượng trưng cho sự nhẹ nhàng của mây. Chọn màu nhạt cho trần nhà còn sử dụng màu tối hơn cho sàn nhà phù hợp với ý nghĩa “Thiên khinh địa trọng” (trời nhẹ đất nặng).

Leave a Comment