Vì sao hình dáng đèn điện trần nên tròn hoặc vuông và kị hình tam giác?

Tại sao hình dáng đèn điện trần nên tròn hoặc vuông và kị hình tam giác?

Các loại đèn ở khu vực Huyền quan nên chọn những đèn có hình dạng tròn, hình vuông, rất kị đèn hình tam giác 3 góc. Sự sắp xếp các đèn trang trí ở Huyền quan cũng nên lấy hình vuông hoặc hình tròn làm chủ đạo, không nên bố trí thành hình tam giác. Vì nếu sử dụng đèn hình tam giác hoặc xếp các đèn thành hình tam giác thì sẽ tạo thành bố cục “ Lộng xảo thành chuyết” (biến khéo thành vụng), không có lợi, không mang đến phúc lành cho người sống trong nhà. Tốt nhất là nên trang trí thành hình vuông hoặc hình tròn bởi vì hình tròn tượng trưng cho sự đoàn viên thuận hoà, hình vuông trượng
trưng cho sự bằng phẳng, ổn định.

Leave a Comment