Cát tướng của phụ nữ trong nhân tướng học

Những nét tướng đặc trưng về phụ nữ của Viên Liễu Trang (đời Minh)

a, Tướng thất hiền:

Chủ về rạng rỡ chồng con:

– Đi đứng ngay ngắn nghiêm trang

– Thân hình đôn hậu, diện mạo dầy đặn

– Ngũ Quan không lệch lạc

– Tam Đình tương xứng

– Dung mạo đoan chính

– Không lắm lời nhiều tiếng

– Nằm ngồi, ngủ có tư thế đứng đắn

b, Tướng tứ đức:

Có bốn đức tính này, sinh con ắt thành quý tử:

– Thường ngày không thích cùng người cạnh tranh

– Sống trong cảnh khổ cực mà không oán trách

– Ăn mặc tiết kiệm có chừng mực

– Gặp chuyên đột biến, nguy hiểm hay khó khăn không kinh sợ, nghe nói chuyện với thái độ tôn kính

Leave a Comment