Mày thưa và rời rạc (Sơ tán my): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH 

Sợi Lông Mày tương đối ngắn, thưa và khoảng cách giữa các sợi lông không đều đặn. Chiều dài ngắn hơn Mắt và hình dạng thô Trọc(H22). Về phương diện mạng vận, Lông Mày thưa biểu hiện tình bạn nhạt lẽo bình thường, tiền bạc không giữ được lâu bền mà lại lên xuống theo từng chu kỳ. Hết rồi lại có, có rồi lại hết, dù hết sức cố gắng cũng không thể thay đổi trình tự kể trên.

Leave a Comment