Mơ thấy Củ, Củ khoai điều gì đang đến?

Mơ thấy đang đào đất lấy củ khoai hay thứ củ gì khác.

Thường là điềm gặp bối rối trong công việc, không tìm ra cách giải quyết.

Mơ thấy vứt cả củ xuống đất.

Thường là điềm giải quyết được chuyện bực mình (một ba chín).

Leave a Comment