CÁCH THÚC THỜ CÚNG GIA TIÊN – CÁCH lập bàn thờ vọng

CÁCH lập bàn thờ vọng

Khi bát đầu lập bàn thờ vọng phải về quê chính báo cáo gia tiên tại bàn thờ chính. Sau đó xin phép chuyển một lư hương phụ hoặc mấy nén hương đang cháy giở mang đến bàn thờ vọng rồi thắp tiếp. Nếu có nhà riêng, tương đoi rộng rãi khang trang, thì bàn thờ đặt hàn một phòng riêng chuyên để thờ cúng cho tôn nghiêm, hoặc kết hợp đặt ỏ phòng khách, nhưng cao hơn chỗ tiếp khách. Nếu đ ặt bàn thờ gia th ầ n riêng, th ì phải đặt th ấp hơn bàn thờ gia th ầ n một ít.

ĐẶT hướng nào?

– Hướng về quê chính, để khi người gia trưởng tháp hương vái lạy thuận hưống vái lạy về quê. Thí dụ người quê miền Trung sống ở H à Nội thì đặt bàn thờ vọng phía Nam căn phòng hay ngoài sân, ngoài hiên. Không nên đặt bàn thờ trong buồng ngủ, trừ trường hợp nhà chật hẹp quá thì phải chịu. Không nên đặt cạnh chỗ u ế tạp, hoặc cạnh lối đi. Đốì vói những gia đình ở khu tập thê nhà tầng, nếu câu nệ quá thì không còn chỗ nào đặt được bàn thờ. N hững người sông tập thể, chỉ đặt một lọ cắm hương đầu giường nằm của mình cũng đủ, miễn là có lòng thành kính, chang cần phải câu nệ hướng nào, cao th ấp rộng hẹp ra sao.

Leave a Comment